Επικοινωνία

Γραφεία στην Ελλάδα

Διεύθυνση

Γρεβενών 23-27
13676, Αχαρναί, Ελλάδα

Εργοστάσιο στην Ουκρανία

Διεύθυνση

Λεωφ. Σοκολίβσκε 27
27641, Σοκολίβσκε, Κιροβογκράντ, Ουκρανία

Τηλέφωνο

+38 0504872821
+38 0504571324