ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΙΚΕ

Η ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΙΚΕ, είναι τεχνική και εμπορική εταιρεία με πολυετή πείρα.

Από τη σύστασή της ως Δ.Ε.Λ.Ο.Τ.ΕΠ. Α.Τ.Ε.Ε. το 1993 συνέχισε και ανέπτυξε την αξιόλογη δραστηριότητα των μετόχων της από το 1984   στα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, στην κατασκευή και πώληση κατοικιών.

Το 2000 στο αντικείμενο της εταιρείας προστέθηκε η εμπορία ξυλείας και παραγωγή-εμπορία προϊόντων ξύλου.

Το 2003 συστάθηκε στην Ουκρανία η Θυγατρική της Εταιρεία με Ξένες Επενδύσεις  “Ουκρλισεκσπορτ” με αντικείμενο την παραγωγή ξυλείας και προϊόντων ξύλου, και την εμπορία τους στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιό μας στην Ουκρανία